Tlač cenníka
0 produktov

E-KASA

NAKUPUJTE S ISTOTOU

eKasa a online

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc.

Aké dôsledky bude mať táto skutočnosť na všetkých majiteľov a prevádzkovateľov súčasných registračných pokladníc a fiškálnych zariadení?

 

Určite ste sa už v médiách stretli s pojmami ako „online“ alebo „eKasa“. O čo teda ide: Veľmi zjednodušene povedané, každá elektronická pokladnica bude napojená do internetu a bude odosielať vybrané dáta o prebiehajúcich transakciách na Finančnú správu Slovenskej republiky. Je to rozdiel v porovnaní so súčasným systémom, kedy sú dáta o transakciách uchovávané iba v pokladnici.

 

Vážení zákazníci,

Firma Peter Kolesár KOPS  vníma obavu Vás, našich zákazníkov, v súvislosti s pripravovanou legislatívnou zmenou zákona. 

Denne sa stretávame s Vašou základnou otázkou:
 „Kupovať pokladnicu už teraz? Čo s ňou bude po zmene zákona? Bude možné využívať ju pri predaji?

 

Máme pre vás odpoveď a riešenie

 

Od 1. októbra 2018 bude  ku každému vyrobenému fiškálnemu zariadeniu dodávať špeciálny kupón. Ten budete môcť po splnení príslušných podmienok vymeniť za dodávku hardvéru pre upgrade fiškálneho zariadenia tak, aby bolo plne v súlade s novým zákonom.

 

ako to bude fungovať?

 

  • každé konkrétne zariadenie vyrobené od 15. novembra 2018 bude mať priradený jeden kupón, na ktorom bude uvedené sériové číslo tohto zariadenia.

  • kupón vás oprávňuje požiadať v období od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019 ojednorázovú dodávku nového hardvéru pre upgrade konkrétneho fiškálneho zariadenia na systém eKasa.
  • zámena kupónu za upgrade hardvéru zariadenia predstavuje množstvo výhod pre zákazníka a ešte k tomu aj ušetríte.

  • pre uplatnenie kupónu stačí, aby ste doručili fiškálne zariadenie, kupón s uvedeným sériovým číslom tohto fiškálneho zariadenia, doklad o kúpe a pokladničnú knihu. Fiškálne zariadenie musí mať v čase uplatnenia kupónu platné DKP. V cene kupónu nie je zahrnutý servisný úkon.
 

Výhody pre vás, našich zákazníkov
 

  • Istota, že vami zakúpené fiškálne zariadenie budete môcť používať aj po nadobudnutí účinnosti novely zákona - spustení systému eKasa.

  • Istota, že vám zabezpečí dodávku tzv. upgrade modulu a za tento už nezaplatíte naozaj nič navyše.

  • Istota, že garantujeme  kvalifikovaný výkon upgradu vášho zariadenia prostredníctvom svojich servisných organizácií.

  • Istota, že vďaka kupónu ušetríte množstvo peňazí.

S nami novú legislatívu zvládnete bez obáv, a tak neváhajte nakupovať už dnes.